Fitxer Històric de les Entitats Ffinanceres de España

  • inici
  • /
  • Fitxer Històric de les Entitats Financeres de España

FITXER HISTÒRIC

Des de 1987 fins a l'actualitat.

Es pot sol·licitar un any determinat, un període o total.

Fitxer es subministra en format EXCEL o en ACCESS

Consulteu-nos trucant al 91 448 57 03
o per email editorial@maestre-ediban.com.

INFORMACIÓ ADDICIONAL

Descripció del fitxer Històric: Descarregar PDF

L any 1966 es publica elAnuari Espanyol dels Bancs Borses i Caixes d Estalvis Per primera vegada una publicació recull informació detallada de les Entitats Financeres d'España. L'Anuari començava amb un informe sobre l'economia espanyola el 1965 i tot seguit es detallaven totes les Entitats Financeres amb informació molt completa:

Domicili Social, Valor de cotització, Capital, Consell d'Administració, Balanç i compte de resultats i les diferents sucursals tant a España com a l'extrajero.Para tancar la publicació també exposava les principals empreses espanyoles amb informació detallada de les mateixes.

Aquesta estructura de Anuari es va mantenir fins a l'any 1970. El 1971 es va publicar el Nomenclàtor Bancari i d'Estalvi, en el qual ja es reflectien, exclusivament les dades de les sucursals bancàries. A partir de 1974 el Nomenclàtor és substituït per la Guia de la Banca Cooperatives de Crèdit i Caixes d'Estalvis.

Al llarg de tants anys editorial Maestre ha anat recopilant guia després guia aquesta informació que és important per entendre el desenvolupament de les Entitats financeres espanyoles i l'evolució de la nostra economia.

Per poder recuperar tota la documentació en paper d'anys anteriors a la revolució informàtica estem escanejant i tractant digitalment les guies, una a una.

FITXERS DE PROVA:

Perquè tingui tota la Informació posem a la seva disposició els fitxers de prova en diversos formats perquè pugui decidir quin és el més adequat a les seves necessitats.

  • Descarregueu el format de fitxer de prova en el desplegable.