Mailingban Segur

  • inici
  • /
  • Mailingban Segur

MAILINGBAN/SEGUR

Accions de Màrketing del sector Financier i de l´Assegurança.

Editorial Maestre Ediban posa a les mans la possibilitat de realitzar accions comercials.

MAILINGBAN

A les entitats financeres tant d'España com de Portugal utilitzant el Fitxer actualitzat de la Guia de la Banca.

MAILINGSEGUR

Al sector de l'assegurança a España: Companyies, corredors, corredories, actuaris, comissaris d'avaries, mutualitats, peritatges.

Vostè podrà fer la selecció que més s'ajusti a les seves necessitats tant de caràcter global o parcial: sectors, Comunitats, Províncies.

Consulteu-nos.


Formatos de entrega Fichero: ACCESS / EXCEL.